Golvet

När man talar om vad som utmärker en bra konsertlokal nämner man för det mesta inte golvet. Detta är synd, eftersom golvet, om en lätt ordvits tillåts, utgör grunden för hela upplevelsen.

Golvet påverkar många av besökarna på en konsert, och det på olika sätt. Ett bra golv kan faktiskt göra så att fler över huvud taget ser artisten som uppträder. Men allra viktigast är golvet för de som sitter i rullstol eller har något annat rörelsehinder. De vill ha ett golv som det är enkelt att ta sig fram på. Det betyder att golvet inte får vara alltför slitet, vilket kan vara fallet om lokalen tidigare har använts för något annat. Det bör heller inte finnas höga trösklar eller andra hinder för att ta sig fram, och ramper är naturligtvis att föredra framför trappsteg.

Golvets material har även betydelse för de som vill dansa. Att dansa länge på ett betonggolv kommer att sätta sina spår i knän och benhinnor. Det är inte alltid som det finns möjlighet att lägga ett nytt golv när man tar över en lokal, men bör alltid undersöka vad det kostar. Det gäller dock under förutsättning att man tänker ordna konserter eller klubbkvällar då det förekommer dans, samt att man avser att söka danstillstånd. Annars kan man låta bli. Chansen att folk spontandansar minskar naturligtvis om lokalen har ett hårt och icke inbjudande betonggolv.

Golvets utformning

Ramper har redan nämnts, eftersom de gör det lättare att ta sig fram för de som sitter i rullstol. Att låta golvet slutta något ned mot scenen har även en annan fördel: det blir lättare att se scenen för de som står en bit bak. Ett alternativ till detta, som man ser på en del håll, är att bygga ett golv med avsatser ned mot scenen, lite som en trappa. Detta gör det oftare ytterligare något lättare att se scenen, men har vissa nackdelar. En av dem är att risken för att någon ska snubbla och falla ökar framför allt om golvet framför scenen även ska tjänstgöra som dansgolv. En annan är att golvet ställer till det för de som sitter i rullstol. Om man väljer att bygga ett golv av denna typ bör man ha ramper på sidorna, för de som inte kan ta sig upp för avsatserna.

Scroll to top